• بستان آباد
  • ﺳﻪشنبه 01 خرداد 1403
  • آخرین به‌روزرسانی 11:30 صبح
  • سال جهش تولید
ad
پیام روزانه
نوشته شده توسط:admin دسته خبر:مزایدات و مناقصات تاریخ انتشار:پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399 تعدادبازدید:1666 نسخه مناسب چاپ

آگهی مناقصه واگذاری امورات فضای سبز.

شهرداری بستان آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۹/ ۸ مورخه ۱۰ / 2 / 99 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری امورات فضای سبز شهری ، به پیمانکاران واجد صلاحیت اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از روز پنج شنبه مورخه 18 / 02 / 99 لغایت روز پنج شنبه مورخه   08/02/99به واحد دبیر خانه شهرداری مراجعه نمایند
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  • شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی نسبت به واریز ۵ درصد کل مبلغ مناقصه بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ۳1۰۰۰۰۲۱33۰۰۲ بنام شهرداری بستان آباد نزد بانک ملی اقدام یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تهیه و تحویل شهرداری نمایند.
  • سایر اطلاعات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.
  • تاریخ انتشار اکهی مرحله اول - نوبت دوم روز پنج شنبه مورخه 25/02/ 99 خواهد بود
  •   آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 08/03/99